ትግርኛ

(ንሃገራዊናጽነትንምጥፋእዝዓለመኣብቀረባእዋናትዝግበርዘሎምንቅስቓሳትዝምልከትመርገጺ(ፈዲሰኤ) (EFDP

ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነት ንምጥፋእ ዝዓለመ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ዝምልከት መርገጺ (ፈዲሰኤ) (EFDP) ነቲ ብገለ ስምዒት ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ዝቅስቕሱ ባእታታትን ጠበቓታት ኣንድነት ዝኾኑ ከም ዶክቶር በረኸት ሃብተስላሴን ዶክቶር ተስፋጼን ሃብተስላሴን ዝምርሑ ምሁራትን “ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ” ...

أكمل القراءة »

ዜና ሲሚናር ፍደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅድቃስ ኤርትራ

ዜና ሲሚናር ፍደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅድቃስ ኤርትራ ፑሎቲካዉን ዉድባዉን ስሚናር ኣብ ዞባ ቁጽሪ ሹድሽተ ኣቃንዑ። ብመሰረት ‘ቲ ኣብ ሱሩዕ ኣኸባ ፍደራዊ ባይቶ ዝተሃንጸጸ ዉጥናት፡ ናይ ፑሎቲካዉን ዉድባዉን ጓስጓሳት ኣብ ግብሪ ንሙውዓል። ኢዚ ድማ መከለኸልን ከለላን ማታን ንክኸዉን ኣድላይ ብሙኻኑ ብምግንዛብ። ከምኡ ...

أكمل القراءة »

መግለጺ ሱሩዕ ኣኸባ ፍደራላዊ ባይቶ

መግለጺ ሱሩዕ ኣኸባ ፍደራላዊ ባይቶ  ፍደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ ፑሎቲካዊን ዉድባዉን ወድዓዉን ኩነታት ንደምበ ተቃዉሞ ኣንጻላልዩ ኣብ ዘሎ ህሞት። ብኻልእ ወገን ድማ ዉሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ብዝተፈላለየ መዳያቱ። ብድሕሪ ፑሎቲካዊ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ: ጽልዋኡን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሓይሊታት ኤርትራ። ኢቲ ...

أكمل القراءة »

ዕድመ ፈራንክፎርት ሓዲሽ ፑሎቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ኢዚኣን ሲዒበን ዝጥቀሳ ፑሎቲካዊያን ዉድባትን ሲቪካዊያን ማሕበራትን ኣብ ፈራንክፎት ንክራኸባ ዕድመ ቀሪቡለን። ንሰን ድማ።.

ዕድመ ፈራንክፎርት ሓዲሽ ፑሎቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ኢዚኣን ሲዒበን ዝጥቀሳ ፑሎቲካዊያን ዉድባትን ሲቪካዊያን ማሕበራትን ኣብ ፈራንክፎት ንክራኸባ ዕድመ ቀሪቡለን። ንሰን ድማ።. 1 ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ 2 ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 3 ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 4 ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 5 ...

أكمل القراءة »

ድሕሪ ሞት ጥዕና

ድሕሪ ሞት ጥዕና 14 ጥቕምቲ 2011 “ብስራሕ ክንንቐሳቐስ ኢና” ስለ ዝተበሃልኩ ምስ ሰኣላይ {ካሜራማን} ዘድልየና መሳርሒ ሒዝና ቅሩባት ኮና። ጉዕዞና ካብ ከተማ ከረን ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡሳን ዞባታት ሓልሓል፡ ኣስማጥ፡ ሰልዓን ከርከበትን ዘጠቓልል ምዃኑ ስለ ዝተሓበረና ምድላዋት ገርናሉ ነበርና። ኣብ ...

أكمل القراءة »